Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


உலகில் வாழும் மிகப் பழமையான மொழி தமிழ், இது இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கையில் பரவலாகப் பேசப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5.9% மக்கள் மற்றும் இலங்கையில் 15% பேர் இந்த மொழியைப் பேசுகிறார்கள். இது உலகின் பிற பகுதிகளிலும் பேசப்படுகிறது. எ.கா. மலேசியா, மொரிஷியஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர்.

For those whose first language is not Tamil, typing and translating Tamil to Malay can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Tamil to Malay. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated Tamil text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Tamil to Malay, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Tamil words, sentences and phrases into corresponding Malay.

  For E.g.

  Typing "மலேசியத் தமிழர் என்று அழைக்கப்படும் தமிழ் மலேசியர்கள், தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அல்லது மலேசியாவில் குடியேறிய தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள்." will be converted into "Orang Tamil Malaysia, dikenali sebagai Tamilar Malaysia, ialah orang keturunan Tamil yang sama ada dilahirkan atau berhijrah ke Malaysia dari Tamil Nadu."

  You can also use this software as a dictionary to convert Tamil to Malay.

  For E.g.

  ஆணவம் (Perumai) meaning in Malay will be "Kesombongan"
  அழகான (Alaku) meaning in Malay will be "Cantik"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our Tamil to Malay translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Tamil and many other languages. Some of them are:

  Tamil To EnglishTamil To HindiTamil To MalayalamEnglish To MalayKannada To TamilSinhala To TamilBengali to Tamil

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Tamil typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Everyday Tamil to Malay Phrases

Below, you'll find a collection of useful everyday Tamil to Malay phrases that can greatly assist you when starting conversations, greeting others, or meeting new people. These phrases are useful in many social situations and will help you communicate and understand Tamil with ease.

Hello. / Hi.
வணக்கம். / வணக்கம்.
(Vanakkam. / Vanakkam.)
Hello. / Hai.
How are you?
எப்படி இருக்கிறீர்கள்?
(Eppati irukkirirkal?)
Apa khabar?
I am fine. And you?
நான் நன்றாக இருக்கிறேன். மற்றும் நீங்கள்?
(Nan nalamaka irukkiren. Marrum ninkal?)
Saya baik. Dan kamu?
What is your name?
உங்கள் பெயர் என்ன?
(Unkal peyar enna?)
Siapa nama awak
I am pleased to meet you.
உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
(Unkalai cantippatil makilcci ataikiren.)
Saya gembira dapat berjumpa dengan anda.
Thank you.
நன்றி.
(Nanri.)
Terima kasih.
You are welcome.
நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள்.
(Ninkal varaverkappatukirirkal.)
Sama-sama.
Please.
தயவு செய்து.
(Tayavu ceytu.)
Tolonglah.
Excuse me. / Sorry.
மன்னிக்கவும். / மன்னிக்கவும்.
(Mannikkavum. / Mannikkavum.)
Maafkan saya. / Maaf.
Yes. / No.
ஆம். / இல்லை.
(Am. / Illai.)
Ya betul. / Tidak.
Good morning.
காலை வணக்கம்.
(Kalai vanakkam.)
Selamat Pagi.
Good afternoon.
மதிய வணக்கம்.
(Matiya vanakkam.)
Selamat petang.
Do you speak English?
நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்களா?
(Ninkal ankilam pecukirirkala?)
Adakah anda bercakap bahasa Inggeris?
I don’t speak English well.
எனக்கு ஆங்கிலம் நன்றாகப் பேசத் தெரியாது.
(Enakku ankilam nanrakap pecat teriyatu.)
Saya tidak berbahasa Inggeris dengan baik.
Do you understand?
உனக்கு புரிகிறதா?
(Unakku purikirata?)
Adakah anda faham?
I don’t understand.
எனக்கு புரியவில்லை.
(Enakku puriyavillai.)
Saya tak faham.
Please speak slowly.
தயவுசெய்து மெதுவாக பேசுங்கள்.
(Tayavuceytu metuvaka pecunkal.)
Tolong cakap perlahan-lahan.
Please say it again.
தயவுசெய்து மீண்டும் சொல்லுங்கள்.
(Tayavuceytu mintum collunkal.)
Tolong katakan sekali lagi.
I am looking for the Hotel.
நான் ஹோட்டலைத் தேடுகிறேன்.
(Nan hottalait tetukiren.)
Saya sedang mencari Hotel.
How can I get there?
நான் எப்படி அங்கு போவது?
(Nan eppati anku povatu?)
Bagaimana saya boleh sampai ke sana?
I would like to book a room.
நான் ஒரு அறையை முன்பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன்.
(Nan oru araiyai munpativu ceyya virumpukiren.)
Saya ingin menempah bilik.
How much is it per night / person?
ஒரு இரவு / நபருக்கு எவ்வளவு?
(Oru iravu/ naparukku evvalavu?)
Berapakah harga untuk setiap malam/orang?
Can I change money?
நான் பணத்தை மாற்றலாமா?
(Nan panattai marralama?)
Bolehkah saya menukar wang?
I would like to buy a wine.
நான் ஒரு மது வாங்க விரும்புகிறேன்.
(Nan oru matu vanka virumpukiren.)
Saya ingin membeli wain.
Useful Tamil Phrases ...

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “Ninkal ankilam pecukirirkala?“ will be transliterated into “நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்களா?“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Tamil to Malay.

How does Tamil to Malay translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Tamil to Malay.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Tamil and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Malay.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Tamil to Malay translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Tamil to Malay translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Tamil to Malay transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Tamil to Malay text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Tamil to Malayalam text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Tamil for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Malay for FREE.
Translate Malay words, sentences and phrases into English for FREE.
Translate Tamil words, sentences and phrases into English for FREE.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.5929 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 108.522 Rs
Euro 1 Euro 91.2049 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.2874 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 221.7612 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.9077 Rs
Download High quality Tamil Keyboard layout in 5 different colour modes.
Download High quality Hindi Keyboard layout in 5 different colour modes.