Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


திராவிட மொழிகள் 220 மில்லியன் மக்களால் பேசப்படும் மொழிகளின் குடும்பமாகும், முக்கியமாக தென்னிந்தியா மற்றும் வடகிழக்கு இலங்கை. தமிழ் மற்றும் கன்னடம் திராவிட மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட மொழிகள் சில.

For those whose first language is not Tamil, typing and translating Tamil to Kannada can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Tamil to Kannada. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated Tamil text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Tamil to Kannada, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Tamil words, sentences and phrases into corresponding Kannada.

  For E.g.

  Typing "தமிழ் மற்றும் கன்னட மொழி இரண்டும் குறைந்தது 2,000 ஆண்டுகளாக உள்ளது." will be converted into "ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳು ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇವೆ."

  You can also use this software as a dictionary to convert Tamil to Kannada.

  For E.g.

  ஆணவம் meaning in Kannada will be "ಅಹಂಕಾರ"
  இராஜதந்திரம் meaning in Kannada will be "ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our Tamil to Kannada translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Tamil and many other languages. Some of them are:

  Hindi To TamilTamil To EnglishTamil To HindiHindi To TamilMalayalam To TamilMarathi to TamilTamil to Bengali TranslationBengali to Tamil

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Tamil typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Frequently translated Tamil to Kannada Phrases

முதன்முறையாக நண்பர் அல்லது புதியவருடன் உரையாடலைத் தொடங்கவும், அவர்களை வாழ்த்தவும் அல்லது விடைபெறவும் பயன்படுத்தப்படும் சில சொற்றொடர்கள் கீழே உள்ளன.

Hello. / Hi.
வணக்கம். / வணக்கம்.
(Vanakkam. / Vanakkam.)
ನಮಸ್ಕಾರ. / ನಮಸ್ತೆ.
(Namaskara. / Namaste.)
How are you?
எப்படி இருக்கிறீர்கள்?
(Eppati irukkirirkal?)
ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?
(Nivu hegiddiri?)
I am fine. And you?
நான் நன்றாக இருக்கிறேன். மற்றும் நீங்கள்?
(Nan nalamaka irukkiren. Marrum ninkal?)
ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು?
(Nanu cennagiddene. Mattu nivu?)
What is your name?
உங்கள் பெயர் என்ன?
(Unkal peyar enna?)
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
(Ninna hesarenu?)
My name is Aaditya.
என் பெயர் ஆதித்யா.
(En peyar atitya.)
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ.
(Nanna hesaru aditya.)
I am pleased to meet you.
உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
(Unkalai cantippatil makilcci ataikiren.)
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
(Nim'mannu bhetiyagalu nanage santosavagide.)
Thank you.
நன்றி.
(Nanri.)
ಧನ್ಯವಾದ.
(Dhanyavada.)
You are welcome.
நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள்.
(Ninkal varaverkappatukirirkal.)
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
(Nimage svagata.)
Please.
தயவு செய்து.
(Tayavu ceytu.)
ದಯವಿಟ್ಟು.
(Dayavittu.)
Excuse me. / Sorry.
மன்னிக்கவும். / மன்னிக்கவும்.
(Mannikkavum. / Mannikkavum.)
ಕ್ಷಮಿಸಿ. / ಕ್ಷಮಿಸಿ.
(Ksamisi. / Ksamisi.)
Today is a nice day, isn`t it?
இன்று ஒரு நல்ல நாள், இல்லையா?
(Inru oru nalla nal, illaiya?)
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಅಲ್ಲವೇ?
(Indu olleya dina, allave?)
Where are you from?
நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?
(Ninkal enkiruntu varukirirkal?)
ನೀವು ಎಲ್ಲಿನವರು?
(Nivu ellinavaru?)
I am from …
நான் … சேர்ந்தவன்.
(Nan … cerntavan.)
ನಾನು … ಬಂದವನು
(Nanu … bandavanu.)
Do you live here?
நீங்கள் இங்கு வசிக்கிறீர்களா?
(Ninkal inku vacikkirirkala?)
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
(Nivu illi vasisuttiddira?)
Do you like it here?
நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா?
(Ninkal inke virumpukirirkala?)
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ?
(Nivu illi istapaduttira?)
Yes, I like it here.
ஆம், நான் இங்கே விரும்புகிறேன்.
(Am, nan inke virumpukiren.)
ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.
(Haudu, nanu illi istapaduttene.)
How long are you here for?
நீங்கள் எவ்வளவு காலமாக இங்கு இருக்கிறீர்கள்?
(Ninkal evvalavu kalamaka inku irukkirirkal?)
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?
(Nivu estu samayadinda illiddiri?)
I am here for three days / weeks.
நான் இங்கே மூன்று நாட்கள் / வாரங்கள் இருக்கிறேன்.
(Nan inke munru natkal/ varankal irukkiren.)
ನಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳು / ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
(Nanu muru dinagalu/ varagala kala illiddene.)
Where are you going?
எங்கே போகிறாய்?
(Enke pokiray?)
ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
(Nivu ellige hoguttiddira?)
I am going to …
நான் … போகிறேன்
(Nan … pokiren)
ನಾನು … ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
(Nanu … hoguttiddene.)
Useful Tamil Phrases ...

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “Unkal peyar enna?“ will be transliterated into “உங்கள் பெயர் என்ன?“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Tamil to Kannada.

How does Tamil to Kannada translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Tamil to Kannada.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Tamil and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Kannada.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Tamil to Kannada translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Tamil to Kannada translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Tamil to Kannada transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Tamil to Kannada text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Tamil to Kannada text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Tamil for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Kannada for FREE.
Download Best Kannada fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Download Best Tamil fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.6266 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 105.9973 Rs
Euro 1 Euro 89.584 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.2905 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 221.8752 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.9712 Rs
Download High quality Tamil Keyboard layout in 5 different colour modes.
Download High quality Kannada Keyboard layout in 5 different colour modes.